betonisampo-logo

Ihan omassa elementissään.

SiriusPro Oy -logo

Betonitoimitusten ehdot

Maksuehdot

7 pvää netto, ellei muutoin ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

Toimitusehdot

Valmisbetonin toimituksissa noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) ja näitä betonitoimitusten ehtoja.

Laadunvalvonta

Yrityksemme laadunvalvonnan suorittaa SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. Suoritamme valmistamastamme betonista betoninormien ja viranomaisten määräysten mukaisen laadunvalvonnan.

Tilausten suorittaminen

Tilausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat asiat:

  • tilaajan nimi ja puhelinnumero
  • tarkka toimitusosoite
  • laskutusosoite
  • betonin laatu (lujuus, raekoko ja notkeus)
  • betonin määrä (m³ tai kuormaluku)
  • purkutapa ja tarvittava purkuaika
  • toimitusnopeus (m³ / h tai kuormaa / h)
  • toimitusten alkamisaika ja valutauot

Tilaukset tulee tehdä mikäli mahdollista edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Toimitukset tilausjärjestyksessä.

HUOM! Pelkkää varausta ei huomioida tilauksena.

Toimituksen myöhentäminen tai peruuttaminen

Ostaja voi korvauksetta, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia ennen sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00 mennessä.

Tilausten vastaanotto

Vastaanottaja tarkistaa ennen kuormakirjan allekirjoittamista toimituksen tilauksenmukaisuuden. Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi tilaaja tai tilaajan valtuuttama henkilö. Toimittaja ei vastaa myöhemmin havaituista virhemerkinnöistä eikä niiden aiheuttamista vahingoista vastaanottajalle eikä tilaajalle. Ellei saapunut betonierä vastaa tilausta, on virheistä ja puutteista heti ilmoitettava betonitehtaalle.

Pienin toimituserä

Pienin toimitettava erä on 0,5 m³. Alle 1,0 m³:n toimituserille emme anna lujuus-, notkeus- ja määrätakuuta.

Alle 1,0 m³ kuormista veloitamme pientoimituslisän.

Betonin palautus työmaalta

Jos tilaaja palauttaa ylimääräistä betonimassaa työmaalta tehtaallemme, veloitamme palautetun betonin jätteenkäsittelykulua 96,78 €  (alv 0 %).

Purkupaikka

Purkupaikka on järjestettävä siten, että auto voi vaikeuksitta tyhjentää kuormansa vastaanottolaitteeseen. Auton tulee tällöin olla sekä pituus- että leveyssuunnassa vaakasuorassa.

Korvausvastuu

Betonimassan toimittajana emme ole velvollisia maksamaan arvonalennuskorvausta teoreettisten arvonalennuslaskelmien perusteella, mikäli rakenne hyväksytään suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Betonimassan toimittajan korvausvastuu rajataan aina enintään vajaalaatuisena toimitetun betonimäärän arvoon. Lattiabetonimassoille emme anna lujuustakuuta.